حضرت خدیجه؛ همسر مرضیه و راضیه پیامبر

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 

حضرت خدیجه سلام الله علیها؛ همسر مرضیه و راضیه پیامبر صلی الله علیه و آله

حضرت خدیجه سلام الله علیها؛ سیده نساء عالم

حضرت خدیجه و حضرت فاطمه سلام الله علیهما؛ الگوی مؤمنانند

عظمت حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها

کار ویژه حضرت خدیجه، بنا نهادن سنگ بنای اولیه اسلام در جزیره العرب

وجهه ملکوتی و مقام ولایت حضرت خدیجه سلام الله علیها

حضرت خدیجه سلام الله علیها؛ تنها همسر مرضیه و راضیه پیامبر صلی الله علیه و آله

احترام همه همسران پیامبر لازم است؛ ولی در عین حال هیچ کدام مانند حضرت خدیجه سلام الله علیها نیستند

در قیامت و بهشت آشکار خواهد شد که تمام رحمت عام و خاص خدای متعال ریشه در وجود باطنی حضرت فاطمه دارد

مقام مادری حضرت خدیجه نسبت به حضرت زهرا یک مقام ویژه و انحصاری است

وجهه ملکوتی حضرت خدیجه در زمان حیات پیامبر نیز وجود داشته است که نزول مائده آسمانی شاهدی بر آن است

 

 

صوت

 

فیلم