امام حسن مجتبی؛ تجلی مظلومیت و کرامت

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 

 

امام حسن مجتبی سلام الله علیه؛ تجلی مظلومیت و کرامت

ویژگی‌های امامت و ولایت
بزرگ‌ترین جهاد را در عالم هستی اولیای معصوم انجام می‌دهند
امیرالمؤمنین مظلوم‌ترین فرد در عالم ولایت
امیرالمؤمنین ممتازترین فرد در شیوه رزم
تجلی مظلومیت امیرالمؤمنین در اهل بیت در زندگی امام حسن علیه الصلات و السلام
مظلومیت مضاعف امام مجتبی، مظلومیتی است که در طول تاریخ و در بین شیعیان همچنان نیز ادامه دارد
عظمت و کرامت امام حسن علیه السلام
یکی از وجوه کرامت حضرت، در برخورد با همسر است که مورد توجه قرار نگرفته است

 

 

صوت

 

فیلم