دوران امام صادق علیه السلام، دوره تثبیت حقیقت امامت و ولایت

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 

 دوران امام صادق علیه الصلات و السلام، دوره تثبیت حقیقت امامت و ولایت

جایگاه امام صادق علیه الصلات و السلام در بین خاندان پیامبر، جایگاه مرکزی و محوری است
به‌خاطر شرایط عصر و زمان، زمینه‌ای فراهم شد که معارف الهی شامل معارف اعتقادی و معارف مربوط به بنیادهای ایمان، مباحث اعتقادی و فقه و دستورالعمل‌های اجرایی اجتماعی برای تأسیس حکومت به‌وسیله امام صادق علیه الصلات و السلام گسترش پیدا کرد

منظور از مذهب جعفری؛ یعنی آنچه که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده در زمان امام صادق علیه الصلات و السلام به‌وسیله آن حضرت، احیاء، بازخوانی و تدوین شد و در یک نظام جامع قرار گرفت
دوره امام صادق علیه الصلات و السلام، دوره تثبیت حقیقت امامت، ولایت و شریعت؛ به تعبیر دیگر دوران بازخوانی و پالایش تفکرات نادرست از دین است
چرا امام صادق علیه الصلات و السلام را صادق می‌نامند:
1ـ دوره حضرت، دوره‌ای است که گویی عامه مردم سخن حق و ناحق را می‌فهمند و می‌فهمند که سخن حق و صدق به‌گونه‌ای که هیچ خطایی در آن نباشد، خاص امام صادق علیه الصلات و السلام است
2ـ امام صادق علیه السلام در مقابل کسانی قرار گرفته که مدعی ارایه مذهب درست هستند و به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از پیش او را صادق معرفی کرده است
اگرچه او را صادق می‌دانند و _ طبق نقل‌ها _ حضرت چهار هزار شاگرد دارند، ولی در عمل پیرو دیگران بودند؛ این نشان‌دهنده آن است که انسانی که صاحب حق است، باید حق را بگوید و انتظار نداشته باشد که انبوه جمعیت حرف او را بشنود. این سبب می‌شود به اندازه‌ای که حرف حق را شنیده و پذیرفته‌اند ولو اظهار نکرده‌اند، سبب هدایت آن‌ها شود (هرچند اندک)

 

 

صوت

 

فیلم