زیارت اربعین انسان را به ولی کامل می‌رساند

استاد حسینی شاهرودی

 

زیارت اربعین انسان را به ولی کامل می‌رساند

1

عدد چهل آثار و تأثیرات ویژه‌ای بر نفس انسان و زمینه‌سازی برای ارتقای وجودی انسان دارد

اربعین امام حسین علیه الصلات و السلام نیز آثار و خواص ویژه‌ای دارد که تأثیرگزاری آن خارج از تصور است؛ زیرا پس از چهل روز تحمل سختی‌های فوق طاقت بشری برای خاندان پیامبر است

خاندان پیامبر در این چهل روز سختی‌هایی را تحمل کردند که با توجه به لطافت وجودی خاندان پیامبر تحمل هیچ‌کدام از آن‌ها به‌صورت طبیعی امکان‌پذیر نیست

حال که ما در روز چهلم از دور و نزدیک برای زیارت خدمت خاندان پیامبر می‌رسیم، در واقع خود را در سختی‌ها و گرفتاری‌های آن‌ها یا شریک می‌دانیم و یا حداقل وانمود می‌کنیم که این چهل روز بر ما هم گذشته است

جهت دیگر این است که محبان خاندان پیامبر در این چهل روز به عزاداری اشتغال داشته‌اند

بر این اساس، علی القاعده باید حوادث و رخ‌دادهای بسیاری در نفس و روح و جان ما رخ داده باشد و تحول‌های زیادی در نفس ما اتفاق افتاده باشد

نقش عوامل مخل و امور معارض در کاهش اثرپذیری نفس از عزاداری برای خاندان پیامبر

با توجه به سفارش‌هایی که درباره زیارت اربعین شده و نیز تحولات عمیقی که در این چهل روز در نفس و جان ما اتفاق افتاده، زیارت اربعین باید یک زیارت ویژه و خاص الخاص باشد؛ زیرا آمادگی و تحول ویژه‌ای در این چهل روز ایجاد شده که این زیارت با زیارت‌های دیگر متفاوت است و تفاوت‌های عمیق و اساسی دارد

2

بسیاری از عباداتی که ما انجام می‌دهیم گاهی شخصی است، گاهی اجتماعی است مانند نماز جماعت و جمعه و حج

تفاوت عبادت‌های اجتماعی و فردی در تأثیرگذاری بر نفس است؛ هرچه عبادت جمعی‌تر باشد و هرچه اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، تأثیر آن بر نفس بیشتر است

عبادت‌های جمعی دو دسته‌اند: یا عواطف در آن به‌نحو گسترده وجود دارد و یا حرف اول را عواطف می‌زند

 

3

زیارت امام حسین علیه الصلات و السلام در اربعین، علاوه بر این‌که عبادت جمعی است، جنبه‌های عاطفی عمیق و اساسی دارد که اصل و اساس در آن با عواطف و اظهار آن است

ضمن این‌که ما شعائر دینی بسیار داریم ولی زیارت اربعین به‌ویژه با این وضعیتی که در زمان ما و سال‌های اخیر اتفاق افتاده، خصوصیت‌هایی پیدا کرده که علاوه بر شعائر بودن، یک ویژگی اختصاصی و کاملاً عیان دارد و آن این است که در این عبادت عشق و محبت به امام حسین که سرور شهیدان و قدوه اهل فناست، وجود دارد

تمام خلق که به‌سمت و سوی خدای متعال و قرب او و نعمت الهی و جنت رضوان در حرکتند، ممکن نیست از توسل و توجه و تمسک به امام حسین علیه الصلات و السلام و اظهار محبت، عشق  و وفاداری به آن حضرت بی‌نیاز باشند

امام حسین سفینه نجات عام است، بر خلاف انبیا و اولیای دیگر که سفینه خاص هستند. امام حسین چراغ هدایت عام است، برای مسلمان، غیر مسلمان، موحد و غیر موحد برای همه این‌ها می‌تواند هدایت‌کننده باشد

بنابراین با توجه به این‌که زیارت اربعین یک شعیره و عبادت جمعی است که محبت حرف اول را در آن می‌زند، افضل عبادات است

صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر نیز به همین خاطر افضل عبادات است که مبتنی بر محبت و اوج محبت است

زیارت اربعین با مختصات گفته شده، انسان را به ولی کامل می‌رساند

پیاده رفتن به زیارت اربعین خیلی سفارش شده است

در روایات متعدد آمده است که هر اندازه که می‌توانید پیاده به زیارت بروید که هر قدم آن در صفای باطن، خلوص در اعمال و اندیشه‌ها و توجیه و وصول به خدای متعال مؤثر است

کسی که این‌گونه عبادتی را انجام می‌دهد، انگار همه انبیا و اولیا دست او را می‌گیرند و او را کمک و امداد می‌کنند برای این‌که به مسیر خود برود

اگر کسی در زیارت اربعین و به‌طور کلی عبادت‌های جمعی که ریشه در محبت دارد، شرکت می‌کند، باید بداند که این عبادت را به‌تنهایی انجام نمی‌دهد و نه‌فقط مولایش که عبادت را به‌خاطر او انجام می‌دهد، بلکه تمام اولیای الهی از ازل تا به ابد کمک او هستند، به این‌خاطر که عبادت منحصر به فرد است

به تعبیر دیگر، این عبادتی است که عابد را به معبود حقیقی او که ولی کامل و اسم اعظم خدای متعال است، می‌رساند

 

صوت (دریافت)

 

فیلم (دریافت)