باب الحوائج

استاد حسینی شاهرودی، امام زمان

باب الحوائج

شرحی بر فقرات صلوات خاصه حضرت موسی بن جعفر

اللهم صلّ علی ... المعذب فی قعر السجون

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در سختی‌های متعدد دنیوی از ناحیه اصحاب، حکومت و هم از ناحیه عامه مردم، سختی‌ها و گرفتاری‌هایی را تحمل کردند که که یا این‌ها از عوامل بروز باب الحوائج بودن ایشان است و یا این‌که باب الحوائج بودن متوقف بر این‌ها و مستلزم این‌هاست

حاجت‌مندان در آسمان نیستند، در قعر سختی‌های زمین هستند، کسی که می‌خواهد دست حاجت‌مندان را بگیرد، باید خود در قعر سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که از حیثیت‌های مختلف در جهان طبیعت هست، برود

کسانی که در قعر گرفتاری‌ها و سختی‌ها قرار گرفتند، عامل اصلی آن، فاصله گرفتن از عقل و فهم عقلی است؛ یعنی بدبخت‌ترین آدم که دستش از رحمت نامتناهی الهی بی‌بهره و کوتاه است، کسی است که از عقل فاصله گرفته باشد

حال، حضرت موسی بن جعفر می‌خواهد جامعه‌ای که از عقل فاصله گرفتند را به عقل برگرداند ...

سختی که حضرت در تبیین و تقویت عقل انسانی تحمل کرده، هیچ‌کس تحمل نکرده

ملتی که در عصر امام صادق علیه السلام شاگردان دسته چندم امام را بر امام صادق ترجیح دهد، یا همین نشان‌دهنده جدایی از عقل است و یا دچار عذاب الهی خواهند شد و همین که عقل را از آدمی بگیرند، بزرگ‌ترین عذاب است

به تعبیر دیگر، کاری که حضرت موسی بن جعفر در عصر خود انجام داده، مشابه کار امام حسین علیه السلام است به شکل دیگری

 

و الجنازۀ المنادی علیها بذل الاستخفاف

یکی از مظلومیت‌های اهل بیت این است که نزد شیعیان‌شان متهم بودند

در میان ائمه عمدتاً دو امام هستند که این شرایط را داشتند؛ یکی امام حسن مجتبی و دیگری امام کاظم علیهما السلام

غربت تشییع جنازه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه

 

صوت (دریافت)