[آواهنگ] قیام امام حسین (سلام الله عليه)؛ ظهور توحید کامل

P2


1ـ  قیام امام حسین (سلام الله عليه)؛ ظهور توحید کامل

امام حسين (صلوات الله و سلامه عليه) تجلي تام، تمام و همه‌جانبه‌ي ولايت است؛ به‌گونه‌اي كه راه حركت در مسير توحيد براي كساني كه حداقلِ استعداد را داشته باشند، هموار باشد.