ام البنین

04
 
وجود فرزنداني مانند حضرت عباس (عليه الصلات و السلام)، حكايت از شباهت ظاهري و دروني، جسمي و روحي با مادرشان دارد. بنابراين حتي اگر از حضرت ام البنين (سلام الله عليها) و واكنشي كه نسبت به شهادت فرزندانشان داشتند، هيچ اطلاعي نداشتيم، به حكم سنخيت بين فرزند و مادر، از وجود حضرت ابوالفضل (عليه الصلات و السلام) مي‌توانستيم كمال و عظمت روحي و معنوي و اخلاقي و به‌ويژه مقام و مرتبه توحيدي آن حضرت را بفهميم.