امام هادی (علیه السلام)؛ افتتاح کننده هدایت فراگیر

hadi
 
گفتاری به مناسبت میلاد امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام)