رؤیت امام زمان در زمان غیبت کبری

? رؤیت امام زمان صلوات الله و سلامه علیه در زمان غیبت کبری

?  گفتاری از استاد حسینی شاهرودی

? گزیده درس عرفان نظری ـ دوره دکتری 97

بسیاری از اتفاق‌هایی که در عصر و زمان‌های گذشته و از جمله حالا اتفاق می‌افتد که یا امام زمان علیه الصلات و السلام یا یاری از یاران آن حضرت را رؤیت کرده‌اند، مواردی که به رؤیت و ملاقات حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه می‌انجامد، در عالم مکاشفه است.

امام زمان علیه الصلات و السلام خاتم ولایت محمدیه خاصه است. کسی که می‌خواهد حضرت را ملاقات کند، نهایتاً نماز شب خوانده است. این دارای کدام مرتبه از ولایت است؟ رؤیت امام زمان بعد از غیبت صغری متوقف بر این است که سنخیت و ملائمت بین رائی و مرئی تحقق پیدا کند تا رؤیت انجام شود.

امام زمان غایب است به تمام معنا از تمام وجودهای مقید امکانی که به اولین درجه از ولایت عامه نرسیده باشند و این یعنی صددرصد مردم. امام زمان همان‌گونه غایب است که پیامبر همینک غایب است. غیبت هر یک از اولیا از مدت معین و محدود که اصطلاحاً به آن غیبت صغری می‌گویند، بگذرد، همین‌گونه خواهد بود. از یک عمر طبیعی (هفتاد سال) که بگذرد، غیبت کبری است و در غیبت کبری همه خاندان پیامبر مشترکند یعنی پیامبر و امیر المؤمنین و تک تک امامان از اهل بیت پیامبر الان غایب هستند، نه مرده و نه منتقل شده. برای آن‌ها انتقال معنا ندارد. انتقال از دنیا به برزخ و از برزخ به عالم دیگر برای کسی قابل تصور است که محاط و محدود به این عالم باشد. اما کسی که محیط بر تمام مراتب عالم هستی باشد، اگر غیبت برای آن‌ها رخ می‌دهد، به این معناست که پوشیده و پنهان من جمیع النفوس و القلوب و الارواح هستند الا هم‌سنخ خودشان.

 

صوت (دریافت)