دوران امام صادق علیه السلام، دوره تثبیت حقیقت امامت و ولایت

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 

 دوران امام صادق علیه الصلات و السلام، دوره تثبیت حقیقت امامت و ولایت

جایگاه امام صادق علیه الصلات و السلام در بین خاندان پیامبر، جایگاه مرکزی و محوری است
به‌خاطر شرایط عصر و زمان، زمینه‌ای فراهم شد که معارف الهی شامل معارف اعتقادی و معارف مربوط به بنیادهای ایمان، مباحث اعتقادی و فقه و دستورالعمل‌های اجرایی اجتماعی برای تأسیس حکومت به‌وسیله امام صادق علیه الصلات و السلام گسترش پیدا کرد

ادامه مطلب...