حضرت ام کلثوم؛ زینبی دیگر

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 حضرت ام کلثوم سلام الله علیها؛ زینبی دیگر

حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، چون در کنار حضرت زینب قرار گرفته است و هیچ‌گاه استقلال در تبلیغ نداشته است، مانند امام حسین در عصر امام حسن علیهما الصلات و السلام است. همچنان‌که در عصر امام حسن، هیچ نشانی از امام حسین نداریم، یک آدم معمولی است، در همه کارها یک آدم معمولی است. در خیلی از موارد اگر چیزی بپرسند یا چیزی بخواهد اظهار نظر کند، به امام حسن ارجاع می‌دهد.

ادامه مطلب...