حضرت ام کلثوم؛ زینبی دیگر

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 حضرت ام کلثوم سلام الله علیها؛ زینبی دیگر

حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، چون در کنار حضرت زینب قرار گرفته است و هیچ‌گاه استقلال در تبلیغ نداشته است، مانند امام حسین در عصر امام حسن علیهما الصلات و السلام است. همچنان‌که در عصر امام حسن، هیچ نشانی از امام حسین نداریم، یک آدم معمولی است، در همه کارها یک آدم معمولی است. در خیلی از موارد اگر چیزی بپرسند یا چیزی بخواهد اظهار نظر کند، به امام حسن ارجاع می‌دهد.

ادامه مطلب...

حضرت معصومه سلام الله علیها؛ ظهور عصمت مطلق

حسینی شاهرودی، حضرت معصومه

چند نکته درباره حضرت معصومه سلام الله علیها:

1ـ در میان دختران پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم الصلات و السلام، سه دختر؛ یکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی حضرت زینب کبری سلام الله علیها و یکی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، قابل مقایسه با هیچ زنی و هیچ مردی در عالم نیستند، جز با خاندان خودشان. بنابراین حضرت معصومه در میان امام زاده‌ها استثناست. اگر حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا نبود که بودن‌شان در کربلا کشف عظمتی کرده است که همه مشاهده کرده‌اند، چنان‌که نهضت کربلا سبب شده است کشف عظمتی از امام حسین علیه السلام شده است که همه فهمیده‌اند. این معنایش این نیست که امیرالمؤمنین علیه الصلات و السلام ـ العیاذ بالله ـ این عظمت و بزرگی را ندارد. بلکه زمینه فراهم شده است که در امام حسین کشف شود، یعنی برای خلق کشف شود، ولی در امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی این‌گونه نشده است.

ادامه مطلب...