معناي «الخائف المترقب» در زيارت امام زمان (عليه السلام)

برخي گفته‌اند كه مقام خائف براي حضرت ختمي ولايت، مانند مقام خوف حضرت موسي (عليه السلام) است. چون در روايات داريم كه اميرالمؤمنين صلوات الله و سلامه عليه از هر يك از انبيا كامل‌ترين صفت او را دارد و ـ هرچند در روايت نديدم ولي ـ مي‌شود استنباط كرد كه هرچه را اميرالمؤمنين از انبياء داشته باشد، همه‌ي خاندان پيامبر هم دارند، ولي در حضرت ولي عصر عليه الصلاة و السلام آشكار است. بنابراين گفته‌اند يكي از ويژگي‌هاي غالب يا مهم حضرت موسي (عليه السلام) خوف و مراقب يا مترقب بودن بود و گفته‌اند اين مقام از مقام مكالمه با خدا بالاتر است.

ادامه مطلب...