ادامه شرح حدیث

وَ يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَنُ
ادامه شرح حدیث ...

پنجم: همان‌گونه كه وجود موجودات ممكن، عين تعلق و ارتباط به علت حقيقي آن‌هاست و علت حقيقي آن‌ها نيز همان تجلي اعظم خداي متعال است و بدون آن تعلق و ربط و اتصال نه چيزي هستند و نه اثري دارند، افعال و رفتارهاي آن‌ها نيز همين‌گونه است.

ادامه مطلب...

جنان چیست؟

وَ يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَنُ
جنان چيست؟

جنت و جمع آن جنان، به محيط پوشيده از درختان گفته مي‌شود؛ باغ‌هاي پر از درختان در هم تنيده را جنان گويند. اگر چه واژه جنان به همين معناست که گفته شد ولي بيان حقيقت بهشت براي انسان‌هايي که جز تجربه محدود حسي ندارد در قالب کلمات و مفاهيمي که براي معاني و تجربه‌هاي محدود وضع شده است ممکن نيست

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

 1. مرگ چيست ؟
 2. زندگي حقيقي زندگي انبياءالهي است (قسمت دوم)
 3. زندگي حقيقي زندگي انبياءالهي است (قسمت اول)
 4. در امان بودن از جزع و فزع روز حساب
 5. موجبات پذيرش ولايت خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام
 6. توصيف نور در کلام امام باقر(ع); (قسمت چهارم)
 7. توصیف نور در کلام امام باقر (ع)؛ (قسمت سوّم)
 8. توصیف نور در کلام امام باقر (ع)؛ (قسمت دوّم)
 9. توصیف نور در کلام امام باقر (ع)؛ (قسمت اوّل)
 10. توصیف اوصیاء در کلام امام صادق (ع)؛ (قسمت چهارم)
 11. توصیف اوصیاء در کلام امام صادق (ع)؛ (قسمت سوّم)
 12. توصیف اوصیاء در کلام امام صادق (ع)؛ (قسمت دوّم)
 13. توصیف اوصیاء در کلام امام صادق (ع)؛(قسمت اوّل)
 14. تفسیری از خلافت الهی در زمین(قسمت سوم)
 15. تفسیری از خلافت الهی در زمین (قسمت دوم)
 16. تفسیری از خلافت الهی در زمین (قسمت اول)
 17. بیان مراتب وجودی اهل بیت (ع) از زبان امام صادق (ع) 2
 18. بیان مراتب وجودی اهل بیت (ع) از زبان امام صادق (ع) 1
 19. توصیف اهل بیت از زبان امام صادق (ع) 3
 20. توصیف اهل بیت از زبان امام صادق (ع) 2
 21. توصیف اهل بیت از زبان امام صادق (ع) 1
 22. توصیف اهل بیت از زبان امیر المومنین (ع) 3
 23. توصیف اهل بیت از زبان امیرالمؤمنین (ع) 2
 24. توصیف اهل بیت از زبان امیر المومنین (ع) 1
 25. عبوديت بدون شناخت خدا ممکن نيست
 26. عوامل نابودی عقل
 27. تنها برای خدا
 28. حزن عارف
 29. حزن عاقل(قسمت دوم)
 30. حزن عاقل(قسمت اول)
 31. آثار همنشيني
 32. نقش دوستان
 33. بزرگترین گناه
 34. مهرورزی
 35. سکوت و خردمندی
 36. عقل چیست؟
 37. سکوت و معرفت
 38. تفکّر چیست؟
 39. توبه
 40. آثار علم
 41. دوستی عالم
 42. ترحم بر خلق خدا
 43. عاقبت همراهی با ستمگران
 44. مهرورزی
 45. این الرجبیّون
 46. خدا بهترین را انتخاب می کند
 47. نرمی دل
 48. نشانه های دوستان خدا
 49. قبول شایسته
 50. زهد چیست؟