ادامه شرح حدیث

وَ يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَنُ
ادامه شرح حدیث ...

پنجم: همان‌گونه كه وجود موجودات ممكن، عين تعلق و ارتباط به علت حقيقي آن‌هاست و علت حقيقي آن‌ها نيز همان تجلي اعظم خداي متعال است و بدون آن تعلق و ربط و اتصال نه چيزي هستند و نه اثري دارند، افعال و رفتارهاي آن‌ها نيز همين‌گونه است.

ادامه مطلب...

جنان چیست؟

وَ يَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمَنُ
جنان چيست؟

جنت و جمع آن جنان، به محيط پوشيده از درختان گفته مي‌شود؛ باغ‌هاي پر از درختان در هم تنيده را جنان گويند. اگر چه واژه جنان به همين معناست که گفته شد ولي بيان حقيقت بهشت براي انسان‌هايي که جز تجربه محدود حسي ندارد در قالب کلمات و مفاهيمي که براي معاني و تجربه‌هاي محدود وضع شده است ممکن نيست

ادامه مطلب...