توصیف اوصیاء در کلام امام صادق (ع)؛ (قسمت سوّم)


أبوابُ الله عزَّ وَ جَلَّ الّتي يُؤتي مِنها
چنان‌که در جاي ديگر گفته شد، خاندان پيامبر(صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلّم) جز حضرت مهدي عجّل‌الله تعالي فرجه‌الشريف، خليفه و جانشين پيامبر(صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلّم) هستند و حضرت مهدي عجّل‌الله تعالي فرجه‌الشريف، خليفة الله است. تفاوتي که از جنبه خلافت دارند از جنبه مورد بحث يعني باب‌الله بودن ندارند. همه خاندان پيامبر همانند خود آن حضرت(صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلّم) باب‌الله هستند.

ادامه مطلب...

توصیف اوصیاء در کلام امام صادق (ع)؛ (قسمت دوّم)

قال الصّادقُ عليه‌السَلام: الأوصياءُ هُم أبوابُ الله عزَّ وَ جَلَّ الّتي يُؤتي مِنها وَ لَولاهُم ما عُرِفَ الله عزَّ وَ جَلَّ وَ بِهِم إحتَجَّ الله تَبارَکَ وَ تَعالي عَلي خَلقِهِ (اصول کافي، 1، 150)

وصي به کسي گويند که کارهاي ناتمام موصي(وصيت‌کننده) را تمام کند يا کارهاي انجام شده و تمام گشته وي را حفظ کند يا در ان‌چه بدان وصيت کرده است، تصرف نمايد مانند: اداي حقوق، استيفاي حقوق، ولايت بر اطفال و تصرف در اموال و مصالح وي و ...
حوزه و قلمرو  تصرف و دخالت وصي را موصي(وصيت‌کننده) تعيين مي‌کند مگر آن‌که وصايت تکويني باشد. از همين‌جا معلو مي‌شود که وصايت بر دو قسم است: تشريعي و تکويني. وصايت تشريعي همان وصايت در امور قراردادي و اعتباري مانند تصرف در اموال و نفوس است. وصايت تکويني وصايت در امور طبيعي و فوق طبيعي.

ادامه مطلب...