تفسیری از خلافت الهی در زمین (قسمت دوم)

خلافت در زمين نه در آسمان
با توجه به آن‌چه درباره معني خلافت گفته شد، « تجلي اسماء و صفات کلي و جزئي خداي متعال در يکي يا چند مظهر از مظاهر او به صورت تفصيلي اعتدالي به‌گونه‌اي که ظهور هيچ‌يک از اسماء و صفات مانع از ظهور و تجلي ديگر اسماء و صفات نباشد و تجلي هيچ‌کدام از آن‌ها حاکم و غالب بر ديگران نباشد » مقام خلافت به زمين يا عالم کثرت همه جانبه اختصاص دارد.

ادامه مطلب...

تفسیری از خلافت الهی در زمین (قسمت اول)

تعریف خلافت
خلافت به معني جانشيني است ولي از آن‌جا که جانشيني عرفي در صورتي ممکن است که صاحبِ حقيقيِ مرتبه و مقامي که کسي ممکن است جانشينِ او باشد يعني مستخلف عنه، اولاً داراي مقام و مکان و جا باشد و ثانياً ترک مقام جا و مکان براي او ممکن باشد تا کسي بتواند در صورت ترک مکان و جا، جانشين او شود، چنين معنايي از خلافت تنها در باره انسان‌هاي صاحب مقام و مکان و جا قابل تصور است و از آن‌جا که خداي متعال جا و مکان ندارد و بر فرض هم که داشته باشد، جا و مکان و مقام خود را ترک نمي کند تا کسي جانشين او گردد، چنين معنايي در باره او به‌کار نمي‌رود.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

 1. بیان مراتب وجودی اهل بیت (ع) از زبان امام صادق (ع) 2
 2. بیان مراتب وجودی اهل بیت (ع) از زبان امام صادق (ع) 1
 3. توصیف اهل بیت از زبان امام صادق (ع) 3
 4. توصیف اهل بیت از زبان امام صادق (ع) 2
 5. توصیف اهل بیت از زبان امام صادق (ع) 1
 6. توصیف اهل بیت از زبان امیر المومنین (ع) 3
 7. توصیف اهل بیت از زبان امیرالمؤمنین (ع) 2
 8. توصیف اهل بیت از زبان امیر المومنین (ع) 1
 9. عبوديت بدون شناخت خدا ممکن نيست
 10. عوامل نابودی عقل
 11. تنها برای خدا
 12. حزن عارف
 13. حزن عاقل(قسمت دوم)
 14. حزن عاقل(قسمت اول)
 15. آثار همنشيني
 16. نقش دوستان
 17. بزرگترین گناه
 18. مهرورزی
 19. سکوت و خردمندی
 20. عقل چیست؟
 21. سکوت و معرفت
 22. تفکّر چیست؟
 23. توبه
 24. آثار علم
 25. دوستی عالم
 26. ترحم بر خلق خدا
 27. عاقبت همراهی با ستمگران
 28. مهرورزی
 29. این الرجبیّون
 30. خدا بهترین را انتخاب می کند
 31. نرمی دل
 32. نشانه های دوستان خدا
 33. قبول شایسته
 34. زهد چیست؟
 35. ابزار فراگیری علوم حقیقی
 36. هدف پیامبران
 37. ثبات ایمان
 38. ویژگیهای اهل دنیا
 39. مراتب وجود
 40. دعای مومن
 41. مومن کیست؟
 42. نشان مومن
 43. آنچه خدا بپسندد
 44. غضّ بصر
 45. اهل بلا
 46. دوستی دنیا
 47. حدیثی درباره همنشینی با ضعیفان
 48. تواضع در برابر پدر و مادر
 49. انسان میانه رو شباهتی به کفار و عاصیان ندارد
 50. مومن به خاطر ایمانش نباید برتری خود را بر دیگران آشکار کند