بیان مراتب وجودی اهل بیت (ع) از زبان امام صادق (ع) 2

براي توضيح اين فراز از حديث شريف نيز به اشاره چند نکته را مطرح خواهم کرد:
1- نطق شجره به «انّي أنا الله» اگر چه ممکن است به گونه‌هاي مختلف براي بسياري از انبياء و اولياء و به‌ويژه اولياء محمدي (سلام الله عليهم اجمعين) رخ داده باشد، ولي نماد نبوت موسوي و نشانگر مرتبه کليم الله است، به همين سبب است که همين نطق در مورد ساير انبياء و اولياء به تسبيح تعبير شده است نه توحيد.

2- همان‌گونه که ظهور يا نزول هر يک از نعمت‌هاي خداي متعال بر هر موجودي متوقف بر استعداد و قابليت آن موجود است ظهور و نزول کمالات نبوت نيز متوقف بر استعداد و قابليت نبي است و همان‌گونه که تماميت علت فاعلي و علت قابلي هر يک از موجودات مادي يا کمالات مادي موجودات سبب ظهور يا نزول آن موجود مادي يا کمال مادي مي‌گردد با وجود قابليت نطق شجره يا ساير موجودات و تسبيح آن‌ها در هر يک از انبياء، چنين کمالي (نطق شجره يا ساير موجودات و تسبيح آن‌ها) براي آن‌ها آشکار مي‌گردد.

ادامه مطلب...

بیان مراتب وجودی اهل بیت (ع) از زبان امام صادق (ع) 1


عن ابي‌عبدالله: إنّ الله عزّ و جلّ خَلَقَنا فَأحسَنَ حَلقَنا و صَوَّرَنا فأحسَنَ صُوَرَنا و جَعَلَنا خُزّانِهِ في سمائه و أرضه و لنا نطقت الشجرة و بعبادتنا عُبدالله عزّ و جلّ و لولانا  لما عُبِدالله

امام صادق صلوات‌الله‌عليه فرمودند: خداي صاحب عزت و جلال ما را آفريد، پس نيکو آفريد و مارا خزانه‌داران خود در آسمان و زمينش قرار داد و درخت بر ما سخن گفت و به سبب عبادت ماست که پرستيده مي‌شود و اگر ما نبوديم خدا پرستيده نمي‌شد.

ادامه مطلب...