مرگ چيست ؟

مرگ چيست ؟

وَ يَمُوتَ مِيتَةً تُشْبِهُ مِيتَةَ الشُّهَدَاءِ
در تعابير ديني از مرگ به عنوان انتقال از منزلي به منزل ديگر؛ انتقال از مرتبه‌اي به مرتبه‌اي ديگر؛ رهايي از زندان تن و طبيعت؛ آزادي پرنده‌اي زيبا از گلخن حمام؛ پاکيزه شدن از آلودگي‌هاي دنيا؛ حمام رفتن و تن خود را شستشو دادن؛ عوض کردن لباس‌ها؛ برکندن لباس‌هاي چرکين و پوشيدن لباس‌هاي پاکيزه و مانند آن ياد شده است.

ادامه مطلب...

زندگي حقيقي زندگي انبياءالهي است (قسمت دوم)

مقصود از مباني زندگي پيامبران عليهم‌السلام آن بخش از عقايد و انديشه‌هاست که آنان زندگي خود را بر آن بنا نموده‌اند که از اين‌قرار است:

1- مراتب مختلف توحيد.، يعني اين اعتقاد يقيني که همه از اوست و گر نيک بنگري همه اوست. اعتقاد به يگانگي خداي متعال، بي‌همتايي اسماء و صفات او و انحصار همه وجود و کمالات وجود اصالتاً به او.

ادامه مطلب...