راه دور نشدن از خدا

پرسش (157):
سلام. من یک توضیح ساده و مختصر درباره این‌که بتونم خدا رو بیشتر این دور و برم درک کنم ازتون می‌خواستم. چون من دارم از خدا دور می‌شم و از این حالت اصلاً خوشم نمی‌یاد. مثلاً یه مدتیه دیگه نماز نمی‌خونم، دارم به ارتباط‌هایی کشیده می‌شم که ممکنه برام گرون تموم بشه و بعضی وقت‌ها می‌تونم خودمو قانع کنم ولی باز دوباره شیطون گولم می‌زنه و دوباره شروع می‌کنم ... لطفاً کمکم کنید تا بیشتر از این توی این منجلاب نیفتم چون ممکنه غرق بشم. ممنون
پاسخ:
با نام خدا
سلام و رحمت خدا بر همه بندگانش باد.
کمي درباره خود بينديش و خود را بهتر بشناس.
کمي هم بينديش که مگر چه داري که خدايت چنين طالب و شيفته‌ات گشته است و اين همه پيام و پيامبر برايت فرستاده است؟
کسي از خدا دور نشده و نمي‌شود. بندگان خدا همه به خدا نزديکند و به او ملحق مي‌شوند. تنها تفاوت آن‌ها در اين است که جمعي بر سر سفره رحمت او مي‌روند و جمعي بر سفره نقمتش مهمان شوند.
هر که هر چه را طالب است و مي‌خواهد و تاب تحملش را دارد، به دست آورد.
در انتخاب دوستان دقت داشتن بسي نيک است و گزينش دوستاني که بدان‌چه مي‌خواهي ياريت رسانند، سودمند است.
خداوند يارت باشد و کمکت نمايد.