راه پرهيز از گناه

پرسش (166):
با سلام
چگونه مي‌توان از نگاه به نامحرم پرهيز نمود؟ چگونه مي‌توان در بزنگاه‌ها از گناه گريخت؟
پاسخ:
سلام علیکم
خدا را حاضر دانستن و به آخرت ایمان داشتن و اندکی همت ورزیدن.