شرح برخي از عبارات مناجات المفتقرين

پرسش:
سؤال: با عرض سلام به محضر استاد گرانقدر و بزرگوارانی که با این مجموعه شریف در تماس هستند. تفاوت « دنو » و « قرب » و همین‌طور تفاوت « وصل » و « لقاء » و « نظر به وجه » در دعای نیازمندان خمس عشر چیست؟ با تشکر از شما
پاسخ:
با نام خدا
تفاوت ميان قرب و دنو در مرتبه است. دنو بالاتر از قرب است. همه مقربان اهل دنو نيستند ولي اهل دنو صاحب قربند. به بيان ديگر، دنو قرب خاص است و ويژه. قرب، عام است و دنو خاص. دنو قربي است که با گامي ديگر، اشراف و سپس احاطه رخ دهد.
لقاء دو قسم است: لقاء ربّ و لقاء وجه.
اگر لقاي وجه رخ دهد تفاوتش با نظر به وجه، به شدت و ضعف يا اجمال و تفصيل است. در اين صورت، نخست لقاي وجه، آنگاه نظر به وجه و سپس وصل است.
ولي اگر مقصود از لقاء، لقاي رب باشد، اول نظر به وجه، آن‌گاه لقاي ربّ و سپس وصل انجام شود. پس وصل بالاتر از لقاء و نظر به وجه است و آن‌دو آن‌گونه که گفته شد.
تفاوت قابل بيان همين است که گفته شد. تفاوت‌هاي ديگري هم دارند که بيان‌ناپذير است. يا ديدني يا چشيدني يا يافتني