ان الر احل اليك قريب المسافه

پرسش (9):
سؤال: با سلام. نقل است در شرح دعاي ابو حمزه ثمالي كه مسا فر راهش كوتاه است. يعني آنكه به راه افتاده، راهش كوتاه است. اما تا ايستاده مسافت طولاني است. كافي است كنده شويد و راه بيفتيد تا ببينيد چه عنايت‌ها در انتظار شماست «ان الر احل اليك قريب المسافه» اين حركت چگونه ميسر مي‌شود كه حقير اندر حسرتش سال‌هاست مانده‌ام؟ با تشكر
پاسخ:
با نام خدا
راه نزدیک است چون راه و راه‌نما و راه‌رو و مقصد در واقع یکی است؛ یکی ذات است و دیگری وصف و دیگری فعل. نه فعل از فاعل جداست و نه وصف از موصوف. توجه به معارف الهی و برون شد از جهل مرکب، شاید سبب بیداری شود که آغاز راه است. تا اندازه‌ای در کوی نیکنامان بدان اشاره شده است.