مراد از «اجسادهم نحیفه»

پرسش (180):
با سلام، مراد از «اجسادهم نحیفه» در وصف متقین چیست؟ با تشکر
پاسخ:
با نام خدا
اجسام نحیف تفاسیر متعددی دارد که در شرح نهج‌البلاغه بدان اشاره کرده‌ام. خلاصه این است که لاغری اندام از ویژگی‌های اهل بدایت یا متوسطان از اهل بدایت است که وجود جمعی آن‌ها ظهور ندارد و بنابراین، نمی‌توانند میان جمال و جلال یا عیش و نوش را جمع کنند.
پارسایان به‌ویژه مرتبه‌ي اول آنان که در این خطبه مورد بحث قرار دارند، از همین دسته‌اند. یعنی جلال الهی آن‌ها را از بهره‌وری کامل از نعمت‌ها باز می‌دارد، در حالی که اگر کسی به مقام جمعی رسیده باشد، در مصیبت نیز شاد است و بلا نیز او را فربه می‌سازد.