قرآن و ترويج تروريسم!

پرسش (98):
درود خدا بر شما
مدتي است در دانشگاه‌ها زمزمه‌هايي در کلاس‌هاي کلام و فلسفه شنيده مي‌شود مبني بر اين‌که در قرآن اشاعه و ترويج تروريسم به وضوح مشهود است و البته اين نوع تفسير ظاهربينانه به قيام‌ها و حرکت‌هاي اعراب (مسلمين) در هفته‌هاي اخير نيز ربط داده مي‌شود. با اين‌که آموخته‌ايم که قرآن ظاهري دارد و باطني و تا هفت بطن نام برده شده، ولي چگونه مي‌توان به عنوان يک متفکر متکلم ديني در برابر معارضان کلام خدا از محتواي اين آيات دفاع نمود؟
پاسخ:
سلام عليکم و رحمة الله
بر اساس آموزه‌هاي قرآن، جنگ به عنوان ابزاري براي صلح پذيرفته شده است؛ جنگ ذاتاً مکروه و صلح ذاتاً محبوب است. آنچه به عنوان جنگ، قتال، محاربه و مانند آن در قرآن آمده، مقدمه‌ي صلح پايدار از طريق رفع ستم است. حتي دفع ستم که کاري پيشگيرانه است، چندان مورد توجه نيست. به همين سبب است که قصاص قبل از جنايت، مشروع نيست. رفع ستم هم امري فطري است و هم مشروع است و چيزي خلاف فطرت و طبيعت انسان نيست.
تفسير قرآن به‌ويژه بر اساس ديدگاه‌هاي قرآني، نه‌تنها با جنگ و ترور سازگار نيست، بلکه با صلح کل تناسب دارد. گمان نمي‌کنم کساني که با تعاليم عرفاني قرآن آشنا باشند، بتوانند حتي يک شاهد بر جانبداري اسلام از ترور بياورند.
اسلام کمک به افراد ناتواني را که مورد ستم قرار گرفته‌اند و استغاثه مي‌کنند، واجب مي‌داند که اين‌گونه موارد را از مصاديق ترور دانستن، بي‌انصافي بلکه عنادورزي است.