پيرامون جن

پرسش (256):
اگر امكان دارد مختصري از «جن» بگوييد. آيا جن وجود خارجي دارد؟ يا صرفاً يك وصف است؟ آيا تسخير جن راست است؟ و آيا جن مي‌تواند انساني را تسخير كند؟ آيا آن‌ها هم مانند انسان‌ها تغذيه دارند و اين‌كه توليد مثل‌شان چگونه است؟ آيا در ميان انسان‌ها و با آن‌ها زندگي مي‌كنند؟ متشكرم
پاسخ:
با نام خدا
با اين همه پرسش‌هايي که مي‌توان درباره‌ي انسان‌ها مطرح کرد، با جنيان چه کار؟
بي‌ترديد جن وجود دارد و موجودي مثالي يا برزخي است؛ نه از جنس انسان‌ها و نه از جنس فرشتگان، بلکه ميانه‌ي آن‌ها. يا مادّه و جسم ندارند و يا ماده و جسم آن‌ها بسيار لطيف است؛ چيزي مانند مادّه و جسم ارواحي که به شيوه‌ي نوين احضار مي‌گردند بلکه لطيف‌تر از آن. مانند مادّه و جسم آتش.
گمان بنده اين است که آن‌ها نوعي انرژي متمثل هستند و به همين جهت در قالب‌هاي فيزيک و ساير علوم بشري نمي‌گنجند. به هر حال هستند و هستي‌شان به لحاظ جسماني و بدني قوي‌تر و تأثيرگذار‌تر از هستي انسان است.
تسخير جن و ارتباط با جن، هم راست است و هم واقعيت دارد ولي کساني که از اين‌گونه علوم برخوردار باشند، بسيار اندکند و آن‌ها هم که به تسخير جن مي‌پردازند، در پايان از کار خود راضي نيستند و از آلوده شدن به نوعي ديگرآزاري پشيمان مي‌گردند.
ارتباط با جن و نيز تسخير آن‌ها از کمالات انسان به شمار نمي‌رود بلکه تجربه نشان مي‌دهد که چنين ارتباطاتي نشان‌دهنده کاستي‌هاي کسي است که بدان اشتغال يافته است. کمال انسان آن است که با فکر و مديريت و همت خويش دنيا را آباد کند و از آن برخوردار باشد و لذت ببرد ولي از ياد خدا غافل نگردد و گمان استغناء از خدا را در ذهن خويش از ميان بردارد.
اگرچه جن هم مي‌تواند انسان را تسخير کند ولي تا آن‌جا که شواهد و تجربه‌ها نشان مي‌دهند، چنين کاري نکرده‌اند و نمي‌کنند. شايد اين بدان سبب است که به دليل نوع جسم و مادهّ آنان، عوارض جسماني‌شان نيز کمتر است.
حوزه و قلمرو زندگي آن‌ها اگرچه از جهت و بر اساس معيارهاي شناخته شده بشري با انسان يکي است و به همين سبب تغذيه آن‌ها نيز همانند تغذيه انسان باشد، ولي کاملاً با انسان و زندگي انسان تفاوت دارد. مي‌خورند و مي‌آشامند ولي نه از مادّه و جسم خام جهان که با واسطه يا بي‌واسطه غذاي انسان است. آن‌چه آن‌ها مي‌خورند و مي‌آشامند از جسم و مادّه لطيف جهان است يعني از آن‌چه که کميت و کيفيت آن با ابزارهاي شناخته شده بشري قابل اندازه‌گيري نيست.
حضور آن‌ها در ميان انسان‌ها همانند حضور انواع بي‌شمار امواج صوتي و نوري و مانند آن است که در عين حال که در زندگي انسان و همه جاهايي که انسان در آن‌ رفت‌آمد مي‌کند، حضور دارند ولي با انسان هيچ ارتباطي ندارند؛ مگر کسي ابزار دريافت آن امواج را داشته باشد. در محيطي که ما زندگي مي‌کنيم، امواج بسياري وجود دارد که نه ما با آن‌ها کاري داريم و نه آن‌ها با ما کاري دارند. حضور جنيان در محيط زندگي انسان نيز از همين نوع است. با انسان هستند و نه‌تنها با او کاري ندارند بلکه خيالشان هم به انسان توجه ندارد. زندگي خود را دارند و ابزار و لوازم ويژه‌ي خود را.
براي فهم تمثيلي توليد مثل آن‌ها اگر کارتون «واتو واتو» را تماشا نکرده‌ايد، اينک تماشا کنيد.