ترک عجب

پرسش (200):
سلام عليکم
مدتي است که درگير قصه غريبي شده‌ام. براي مطالبه خواسته‌اي با اشکم و گريه و زاري به درگاهش دعا مي‌کنم، چند روز آن خواسته برآورده مي‌شود و صفت رذيله‌اي که خواهان رفعش بودم در من به کلي محو مي‌شود. به ناگاه وسوسه‌اي به جانم مي‌افتد که من توانستم بر صفتي زشت غلبه کنم و يا اينکه پس من لايق ترک اين معاصي بودم ... در همان حال مي‌ترسم که اين عجب همه چيز را آتش زند. استغفار مي‌کنم و به خدا عرضه مي‌کنم همه چيز از توست. اما اون رضايت خاطري که از خودم بدست آوردم را نمي‌تونم حذفش کنم و بعد در فاصله‌اي کوتاه رذيله اخلاقي بر مي‌گردد. با همان شدت و شايد بدتر ...
اين تسلسل غريب و اين وسواس بيمارگونه ديوانه‌ام کرده است.
براي رهايي از اين رضايت از خود و ترک عجب چه بايد بکنم؟ آيا اين قصه واقعي است يا من گرفتار توهم شده‌ام؟

ادامه مطلب...

راه پرهيز از گناه

پرسش (166):
با سلام
چگونه مي‌توان از نگاه به نامحرم پرهيز نمود؟ چگونه مي‌توان در بزنگاه‌ها از گناه گريخت؟

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

 1. راه شناسايي لقمه حلال و شبهه‌ناك
 2. زندگي ساده براي مردم عادي
 3. راه دور نشدن از خدا
 4. ضعف اراده
 5. نحوه استفاده از فرصت حج و مراقبت از تغييرات معنوي
 6. معناي كمال و راه رسيدن به آن
 7. خلافت الهي و پيامبران
 8. شرح دعاي پيامبر اكرم در روز نيمه شعبان
 9. صبر، شكر و اشتياق در زيارت امين الله
 10. طريق دعا، توسل و گسترش آگاهي‌ها
 11. ان الر احل اليك قريب المسافه
 12. شرح برخي عبارات دعاي رجبيه
 13. شرح برخي از عبارات مناجات المفتقرين
 14. رجبيون
 15. چرخش حق بر مدار معصومين
 16. الذکر مجالسة المحبوب
 17. مراد از «اجسادهم نحیفه»
 18. شش هزار سال عبادت شيطان
 19. معرفت به نورانيت حضرت علي (ع)
 20. طينت انسان‌ها
 21. تفاوت تدبر و تفسير
 22. علم ملائكه به عاقبت آدم و چگونگي ورود شيطان به بهشت
 23. تحريف تورات
 24. انتظار
 25. بحث از فساد رايج در عصر کنوني در کتاب مقدس
 26. مقام حضرت حبيب (ص)
 27. انسان، خلافت و آزمون الهي
 28. مراتب رؤيت حبيب خدا (ص)
 29. خلافت الهي و ابتلا
 30. آيا ابليس از ملايكه بود؟
 31. راه‌هاي ابليس براي گمراه كردن
 32. اختيار ابليس
 33. معني نور و ظلمت و خروج از آن در آيت الكرسي
 34. فضيلت سوره نبأ
 35. تدبر در قرآن، معني و راه آن
 36. قرآن و ترويج تروريسم!
 37. مقصود از عالين در قرآن
 38. اولين جمع و ترتيب سور قرآني
 39. شب قدر و حضرت زهرا (س)
 40. شرك و نفاق بدگمانان
 41. ثقل اكبر و ثقل اصغر
 42. چرا افضل اعمال شب قدر مذاکره علم است؟
 43. پاسخ به چند شبهه‌ي يك نوجوان
 44. وجوب خمس
 45. وجوب تقليد
 46. پيرامون جن
 47. وظايف زن و مرد در خانواده
 48. سير مطالعاتي
 49. منظور از پوشيدن جامه‌ي درويشي دوستان اهل بيت
 50. جواب سلام الکترونيکي