درس چهل وپنجم

شرح دعاي ابوحمزه
ادامه شرح فراز :
«وما قدر اعمالنا في جنب نعمك …»

بر حسب آنچه كه از اولياي معصومين صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين رسيده است ما به عنوان بندگان خدا و آفريدگان دست با كفايت و با قدرت خداوند نه تنها غرق نعمت هاي الهي هستيم بلكه خود ساخته و پرداخته و ثمره نعمات الهي مي باشيم . چه آن كه اگر نعمت هاي الهي فيضان نكرده بود خلقي وجود نداشت .

ادامه مطلب...

درس چهل وچهارم

شرح دعاي ابوحمزه
ادامه شرح فراز :
«وما قدر اعمالنا في جنب نعمك …»

مقدمه بحث:

روح نيز مانند جسم براي رشد و ترقي نياز به غذا دارد و غذاي روح، معرفت است. همچنانكه اگر براي مدتي طولاني به بدن غذا نرسد، از سلامتش كاسته ميشود، روح انسان نيز چنين است.
براي تقويت و رشد جسم آدمي علومي پديد آمده است اما ابزار سلامت روح نه فقط به وسيله ي حسن ظاهر، فهم نمي شود بلكه به وسيله ي علوم حسي و تجربي نيز، قابل دسترسي نيست حتي عقل انسان به تنهايي براي شناسايي اين ابزار، كافي نيست. بنابراين بايد به فهم خطا ناپذير و معصوم از هر گونه اشتباه ، نسيان و فراموشي متوسل شد كه آن چيزي جز «وحي» و گفته هاي پيامبران الهي و خاندان پاك پيامبر (صلوات الله عليه و آله) نيست.

ادامه مطلب...

درس چهل وسوم

شرح دعاي ابوحمزه
ادامه شرح فراز
«وما قدر اعمالنا في جنب نعمك …»
مقدمه:
مجموعه‏ي دعاها و مناجاتهاي خاندان پيامبر صلوات الله و سلام عليهم اجمعين به دو عامل خوف و رجا توجه خاص دارند. به همين سبب به هنگام دعا خواندن در عين حال كه بخشي از آن كه مربوط به دست خالي ماست، سبب خوف و ترس مي‏شود و بخشي كه مربوط به فضل و رحمت اوست موجب اميدواري و دوري از ياس كه مقدمه‏ كفر است، مي‏گردد.

ادامه مطلب...