درس سی و هشتم

درس سي  و هشتم
متن دعا: «و اي جهل لايسعه يارب الا جودك»
بنا براين است كه بنده فقير با ربش سخن بگويد. فقيرنه آن است كه ذاتي دارد كه فقير است و صفت و فعلش از غنا تهي است، بلکه فقير حقيقي آن است كه تمام وجودش عين فقر باشد .شاهد بر اين مدعا اين آيه كريمه است كه مي‌فرمايد: «يا ايها الناس انتم الفقراء الي الله و الله هو الغني الحميد» اي مردم! شما همه فقيريد و خداي متعال غني است؛ هم‌چنان كه خداي متعال هيچ بهره‌اي از فقر ندارد، غير خدا هم هيچ بهره‌اي از غنا ندارند.

ادامه مطلب...

درس سی و هفتم

درس سی و هفتم
متن دعا: «انت المحسن و نحن المسیئون»
در فرازهای قبلی، شرح داده شد که خدای متعال به مدعیان دوستی، ابراز دوستی می‌نماید، تا آنجا که هم محب آنها می‌گردد و هم محبوبشان و هر که از غیر او منقطع شود و به سوي حضرتش روی آورد، خدای تعالی به او آرامش داده و مایه روشنی چشم او می‌گردد.

حال سئوال این‌جاست،‌ به چه دلیل خدای متعال این‌گونه است؟
ادامه دعا، توضیح این پرسش است که ضمن سه دلیل می‌توان،‌ مطرح نمود.

ادامه مطلب...

درس سی و ششم

درس سی و ششم
و يا قرة عيني من لازبك و انقطع اليك
بعد از اين كه در فراز قبلي چنين آمد كه هر كه با تو دوست شود، تو با او دوست خواهي شد، دوستي‌اي كه جامع همه انواع كمالات محب و محبوب است.  يعني حبيب او مي‌شوي، عرضه مي‌دارد: اي كسي كه اگر به تو پناه آورد، شاد خواهد شد و آرامش خواهد يافت.  كسي نيست كه از پناهگاه‌هاي مختلف كه چون خانه عنكبوت، سست و بي‌اساس است منقطع نشده باشد جز به سوي تو.

ادامه مطلب...