کاخ‌های پادشاهان گذشته را ببینید

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

کاخ‌های پادشاهان گذشته را ببینید 

گزیده شرح خطبه پارسایان ـ درس 101

این‌گونه نیست که فکر کنیم ما نفر اولی هستیم که می‌خواهیم قله‌ها را بگیریم! آن‌هایی که قله‌های دنیوی را گرفتند و امکانات دنیا را داشتند، آخر بدون رضایت رفتند.

گاهی برخی از جاها را خوب است آدم برود و ببیند. کاخ‌هایی که سلاطین ساختند دیدنی است. تخت جمشید، نیاوران و ...، خیلی دیدنی است. این‌که دست‌شویی و سنگ توالت کسی طلا باشد، تخت و فرش آن از فلان‌جا آمده باشد و ...، بیشتر از این در دنیا چه چیزی را می‌توان به‌دست آورد!

اصلاً فضای نیاوران را بروید و ببینید. منطقه بسیار خوب، سرسبز، خوش آب و هوا که اگر این‌ها [حکومت پهلوی] آن را خراب نمی‌کردند، گویی قطعه‌ای از بهشت بود. ببینید که در زمان خود خوش گذراندند و لذت بردند ولی کدام‌شان راضی از این عالم رفتند؟

یعنی فکر نکنیم که اگر ما این را داشته باشیم درست است یا اگر آن یکی را به دست آوردیم، درست است!!!

کسی که دنیا عالی‌ترین مقصود و هدف او باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ خدا فقر را بین دو چشم‌های او قرار می‌دهد و کارهایش بهم می‌ریزد.

فقر هم همه این نیست که چک‌های ما برگشت بخورد؛ آرامش نداشتن، از زندگی لذت نبردن، در زندگی پیوسته دچار تشتت احوال بودن، این‌ها فقر است.

خاطره: چرخشي در يک فروشگاه خارج از کشور

اشاره‌ای به آرامش و رضایت از زندگی در مغرب زمین

 

صوت

 

فیلم (دریافت)