درس بیست وششم

درس بیست وششم
معنای راستگویی در جمله «منطقهم الصواب»
پارسایان راستگو هستند. منظور از این راستگویی، دروغ نگفتن و به‌عمد خلاف واقع بیان نكردن نیست. زیرا این درجه از راستگویی مربوط به ایمان است نه تقوا. ویژگی‌های خاص متقی، در مؤمن وجود ندارد. مقصود از «منطقهم الصواب» در این فراز از سخن امیرمؤمنان (صلوات الله و سلامه علیه) سخن عالمانه گفتن است، یعنی آن‌گونه بگوید که مطابقت با واقع داشته باشد. ممکن است کسی سخنی غیر مطابق با واقع بگوید امّا دروغ نباشد. دروغ گفتن تنها به خطا گفتن تحقق نمی‌یابد، بلکه ذهنیت و اراده و نیّت سخن‌گو هم در آن دخیل است. متّقی کسی است که سخنش عالمانه است یعنی نه فقط دروغ اختیاری و ارادی، بلکه دروغ غیر اختیاری و خطا و اشتباه هم در سخنش نیست. در اینجا دو نکته بايد مورد توجّه قرار گیرد:

ادامه مطلب...

درس بيست و پنجم

فالمتقون فيها هم اهل الفضايل، منطقهم الصواب
همان‌گونه كه در درس قبل بيان شد، فضيلت و كمال، عين ذات و حقيقت و هويت پارسايان است، نه وصفي گذرا و يا حتي وصفي دائم براي آنان. نكته‌ي ديگر اين‌كه انسان داراي وجوه متعدد است، بنابراين اهل فضايل است نه فضيلت. انسان اوّلين موجودي است كه بي‌واسطه به دست خداوند آفريده شده است و همه كمالات الهي در وجود او به وديعه نهاده شده است و اگر آن كمالات كه سرّ و پنهان است، آشكار شود «يوم القيامه» برپا مي‌گردد و اگر مستور باشد ولي انسان آن را مشاهده كند «شب قدر» تحقق مي‌يابد و اگر پنهان بماند و كسي تحمل مشاهده‌اش را نداشته، همان مي‌شود كه اكنون هست.

ادامه مطلب...