درس نوزدهم

درس نوزدهم : غنيا عن طاعتهم و امنا من معصيتهم
سخني درباره توحيد
توحيد«غاية آمال العارفين» و «قرة عين المرسلين»است . آرزوي انبياي الهي ، رسيدن به مغز توحيد بود . همه موجودات عالم از موحدان گرفته تا ناآگاهان ، همه به سوي توحيد حركت مي‌كنند و تا به توحيد نرسند، از حركت و تلاش باز نمي‌ايستند . منزل آخرين و مقصد نهايي ، توحيد است . اگر اهل جهنم در سو زو گداز هستند به خاطر اين است كه به حقيقت توحيد دست نيافته‌اند، بلكه به حداقل توحيد نيز دست پيدا نكرده‌اند و اگر چنين شود كه اهل جهنم نيز به توحيد برسند، در آتش سوزان غضب الهي آرام خواهند بود . مقدمه و اصل و فرع آرامش ، توحيد است.

ادامه مطلب...

درس هجدهم

درس هجدهم: ( غنیا عن طاعتهم)
حضرت امیرمؤمنان(صلوات الله و سلامه علیه) فرمود: خداوند آن گاه که می خواست خلق را آفرید و آن را از سر بی نیازی آفرید، نه از سر نیاز و رغبت؛ غنی بود. در این درس معنا و مفهوم کلمه «غنی» بیان می شود.

ادامه مطلب...