درس بيستم

درس بیستم: وآمِناً مِنْ معصيتَهِمْ
همان گونه كه در دروس گذشته بيان شد،خداوند نه تحت تأثير نيكي هاي اوليا و انبيا قرار مي‌گيرد و نه تحت تأثير بديهاي در راه ماندگان. او آنچنان ثابت و استوار و پُر و صمد است كه جايي تهي براي متأثر شدن و منفعل شدن از بيرون و اغيار در او نيست. او به همان اندازه نسبت به عصيان ابليس مقاوم است كه نسبت به عبوديت ‌آدم. متأثر شدن خداوند محال است بنابراين از عصيان هيچ كسي، تأثير و انفعالي بر او وارد نمي شود.

ادامه مطلب...

درس نوزدهم

درس نوزدهم : غنيا عن طاعتهم و امنا من معصيتهم
سخني درباره توحيد
توحيد«غاية آمال العارفين» و «قرة عين المرسلين»است . آرزوي انبياي الهي ، رسيدن به مغز توحيد بود . همه موجودات عالم از موحدان گرفته تا ناآگاهان ، همه به سوي توحيد حركت مي‌كنند و تا به توحيد نرسند، از حركت و تلاش باز نمي‌ايستند . منزل آخرين و مقصد نهايي ، توحيد است . اگر اهل جهنم در سو زو گداز هستند به خاطر اين است كه به حقيقت توحيد دست نيافته‌اند، بلكه به حداقل توحيد نيز دست پيدا نكرده‌اند و اگر چنين شود كه اهل جهنم نيز به توحيد برسند، در آتش سوزان غضب الهي آرام خواهند بود . مقدمه و اصل و فرع آرامش ، توحيد است.

ادامه مطلب...