مقام اهل بيت عليهم السلام

1- امام صادق فرمود:« اتي الحسين اناس‏, فقالوا  له : يا ابا عبدالله حدّ ث نا بفضلكم الّذي جعل الله لكم. فقال : انّكم لا تحتملونه و لا تطيقونه.  قالوا: بلي.   قال: ان كنتم صادقين فليتنحّ اثنان و احدّث واحدا , فان احتمله , حدثتكم. فتنحي ا ثنان, وحدّث واحدا, فقام طائر العقل, فمرّ علي وجهه و ذهب. فكلّمه صاحباه فلم يرد عليها جوابا».
امام حسين به جمعي كه تقاضاي شنيدن سخني درباره مقام و منزلت آن حضرت را داشتند فرمود : تاب شنيدن آن را نداريد  گفتند : داريم   فرمود:دو نفرتان كنار رويد تا به يكي از شما بگويم اگر تاب شنيدن داشت به همه شما باز خواهم گفت . آن دو نفر دور شدند و حضرت به آن يكي باز گفت. آن مرد در حالتي كه عقل از سرش پريده بود برخاست و راه پيش گرفت و رفت آن دو هر چه با او سخن گفتند پاسخ آنان را نداد.
 
2- اسرار معارف خاندان پيامبر داراي مراتبي است كه برخي از آنها را جز ملائك مقرب و پيامبران مرسل و مؤمناني كه دلي آزموده دارند نمي دانند.
امام صادق فرمود:«ان عندنا والله سّرا من اسرار الله و علما من علم الله والله لا يحتمله ملك مقرب ولا نبّي مرسل و لا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. »
 برخي از علوم و اسرار الهي در خزانه علم خاندان پيامبر صلوات الله عليهم اجمعين است كه حتي ملايك مقرب و پيامبران مرسل و مؤمناني كه دلي آزموده دارند نيز تاب تحمل آن را ندارند . البته اين اسرار را نيز اهلي است شايسته. 
 

ادامه مطلب...