تواضع ویژه علامه طباطبایی قدس سره

allameh
 
تواضع ویژه علامه طباطبایی قدس سره
گفتاری از استاد حسینی شاهرودی به مناسبت سالروز ارتحال مرحوم علامه