عید فطر؛ بازگشت تجلیات خاندان پیامبر به اصل خود

 

 

 بازگشت تجلیات خاندان پیامبر که در عالم کثرت گرفتار شده بودند، به اصل خود

 

 شرحی بر عبارت «و لمحمد ذخراً و شرفاً و كرامةً و مزيداً» در دعاي قنوت نماز عيد

 

دریافت صوت