[آواهنگ] فضيلت زيارت امام رضا (علیه السلام)

Haram

زائر امام رضا (عليه السلام) كسي است كه از نعمت خاص ولايت خاندان پيامبر (صلوات الله و سلام عليهم) به طور كامل برخوردار است ...
كسي كه به امام رضا (عليه السلام) اعتقاد داشته باشد، همه‌ي امامان دوازده‌گانه، معصومين چهارده‌گانه، همه‌ي انبيا و اوليا، فرشتگان، كتاب‌هاي آسماني، همه‌ي غيب، همه چيز را قبول دارد ...
زائر امام رضا (عليه الصلات و السلام) زائر عام و تام و كامل است، زائري است كه ختم همه‌ي زوار در همه‌ي عالم است ...


بشنويد