[صوت] مراتب معارف الهی

Hadith

[صوت] مراتب معارف الهی

إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلا ...
این حدیث شریف در لسان روایات به عبارات مختلف نقل شده است که استاد محترم در صوت ارایه شده به مراتب معارف الهی بر اساس این حدیث اشاراتی دارند. 
در مقاله‌ای با همین عنوان، استاد محترم به شرح کامل‌تری در این خصوص پرداخته‌اند که از اینجا می‌توانید ملاحظه نمایید.
صوت برگرفته از درس‌های حکمت متعالیه (شرح الشواهد الربوبیه) در دانشگاه اسلامی رضوی (سال تحصیلی 83-84 می‌باشد.)