حكمت‌ اشراق

حكمت‌ اشراق فلسفه‌اي‌ است‌ كه‌ بر عقل‌ِ مبتني‌ بر رياضت‌، استوار است‌.
حكمت‌ اشراق حداقل‌ چهار شاخه‌ شناخته‌ شده‌ دارد كه‌ عبارت‌ است‌ از:
1 ـ حكمت‌ اشراق افلاطوني‌.
2 ـ حكمت‌ اشراق افلوطيني‌ كه‌ به‌ نوافلوطيني‌ شهرت‌ يافته‌ است‌.
3 ـ حكمت‌ اشراق ايران‌ باستان‌.
4 حكمت‌ اشراق شيخ‌ شهاب‌الدين‌ سهروردي‌، شيخ‌ اشراق، ايراني‌ متأخر.

به‌ نظر شارح‌ حكمت‌ اشراق، قسم‌ ديگري‌ هم‌ دارد كه‌ مربوط‌ به‌ حكمت‌ اشراق يونان‌ باستان‌ است‌؛حكمتي‌ كه‌ پيش‌ از نوشته‌هاي‌ فلسفي‌ يوناني‌، قبل‌ از هومر و در قرون‌ قبل‌ از ميلاد وجود داشته‌ است.

ادامه مطلب...

چند نكته مهم براي خواندن فلسفه


1ـ انجام مباحثه‌هاي منظم و منسجم كه باعث تقويت بيان و فهم فلسفي انسان مي‌شود. در فلسفه هم خوب بشنويد, هم خوب مطالعه كنيد و هم خوب مباحثه كنيد تا موفق شويد.
2ـ كساني مي‌توانند پيچيدگي‌ها و نكات و لطايف علم فلسفه را بفهمند كه:
الف ـ داراي استعداد خاص در فهم معقولات باشند.
ب ـ علاقه‌مند به اين علم باشند و پشتكار داشته باشند.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

 1. لغت فلسفه
 2. بخش دوم طرح يا تئوري حكمت اشراقي درمورد پيدايش كثرت از وحدت
 3. بخش نخست طرح يا تئوري حكمت اشراقي درمورد پيدايش كثرت از وحدت
 4. كيفيت صدور كثرت از وحدت از ديدگاه اشراقي و نقد نظريه مشاء
 5. مقهوریت محبت و عشق انوار سافل
 6. درك متعارف از انسان كامل
 7. علت قهر انوار عالي و محبت انوار سافل
 8. سازگاري جود با قهر و غضب
 9. قاعدة: في جود نورالانوار
 10. ‌كيفيت پيدايش كثرت‌
 11. علت اقتضای کمال در ماهیت نورالانوار
 12. عليّت در نگرش فلسفي
 13. تفاوت انوار یا عقول
 14. قاعده الواحد
 15. نفی استفاده از نورالانوار
 16. نفي صفات زائد از نورالانوار
 17. عينيت صفات نورالانوار با ذات او
 18. وجوب وجود نورالانوار، وحدت و عینیت ذات با صفات
 19. اثبات نورالانوار
 20. تفاوت و امتياز انوار مجرد عقلي و نوع و علت آن
 21. نابرابری سببیت اظهار چیزی با علم
 22. اقسام نور
 23. ملاك ادراك
 24. چیستی ادراك
 25. تعریف نور
 26. نتایجی از بحث های گذشته
 27. تفصيل بحث ادراك
 28. تجرد آن چه كه مدرك ذات خود است
 29. چيستي جوهر
 30. عليت اجسام براي يکديگر
 31. تخصص و امتياز اجسام به‌وسیله يكديگر
 32. اثبات نور مجرّد
 33. صدق جوهر بر اجسام
 34. نفی علیت از هیئت‌های جسم
 35. حامل نور
 36. دلايل تناقض ميان نور و ظلمت
 37. برزخ ها
 38. تفاوت نورها
 39. تعریف غنی
 40. نور و مباحث آن
 41. تعريف حکمت
 42. حکمت اشراق
 43. ویژگی‌های حکمت متعالیه
 44. ملاصدرا نظرات ویژه خود را چگونه تبیین کرده است
 45. اطاعت ملائک از خدای متعال
 46. تعدد عوالم هستي در همه موجودات
 47. علت ورود شر در قضاء الهی
 48. مجموعه عالم محبوب خداست
 49. اشراق هشتم: سريان « حيات» در عالم هستي
 50. تنزیه واجب تعالی از توهّمات