آثار

نسبت دين و فلسفه

روزنامه خراسان

چهارشنبه 21 فروردین ماه 1381، 25محرم 1423

شماره 15242


*رابطه دين و فلسفه از ديدگاه شما چگونه است؟

** ابتدا بايد ببينيم دين چيست. آيا دين را مجموعه‌ي تئوري‌ها و اعمالي مي‌دانيم كه سبب هدايت انسان مي‌شود يا اين‌كه تنها مجموعه‌ي اعمال و مناسك را دين تلقي مي‌كنيم؟ به عبارت ديگر در اينجا دو ديدگاه وجود دارد؛ يك ديدگاه دين را دوبخشي مي‌داند؛ يك بخش آن را توحيد، چگونگي توحيد، خلق، كيفيت خلقت انسان، معاد و مانند اين‌ها به حساب مي‌آورد و بخش ديگر آن را اعمالي مي‌داند كه شامل واجبات و محرمات و ... مي‌شود. اين نگرش دين را حقيقت و چارچوبي مي‌شمارد كه هم جهان شناسي دارد و هم انسان شناسي و هم خداشناسي.

ادامه مطلب...

تعامل فقه و فلسفه

ما در تاريخ فلسفه‌ي اسلامي مشاهده مي‌كنيم كه پس از افول فلسفه در ميان اهل سنت، در شعيه به رشد خود ادامه مي‌دهد و ملاصدرا به اوج مي‌رسد اما پس از وي در جهان تشيع نيز دچار ركودي شده و از حركت تكاملي خود باز مي‌ماند،‌ علت اين امر چيست؟ و به طور كلي نقاط ضعف فلسفه‌ي اسلامي را در چه چيز مي‌دانيد؟
اين‌كه چرا فلسفه‌ي اسلامي به اين وضعيت دچار شده و چه راهكاري را براي بازسازي و روزآمد كردن آن بايد پيمود، علل متعددي دارد كه به برخي از نكات آن اشاره مي‌كنم.

ادامه مطلب...

انسان و فلسفه

روزنامه خراسان
چهارشنبه 15 اسفند ماه 1380، 21 ذي الحجة 1422
شماره 15224
--
اشاره
بدون شک پويايي حيات اجتماعي و ساختارهاي فرهنگي و تمدني هر جامعه‌اي جز با رواج تفکر سامان‌مند و منسجم در ميان توده‌هاي مردم ميسر نيست چرا که انسانيت انسان، به عقلانيت و خردورزي اوست و کارآمدي ساختارهاي روبنايي و زيربنايي جوامع بستگي تام و تمام به اين عقلانيت دارد. به دليل همين نياز، سالياني است که انديشمندان معاصر به تکاپوي احيا و بازسازي فلسفه اسلامي پرداخته و تلاش‌هايي را در اين راه به انجام رسانده‌اند. در گفتگويي که طي چند قسمت تقديم خوانندگان مي‌شود، حجت الاسلام و المسلمين حسيني شاهرودي، عضو هيئت علمي گروه فلسفه و کلام دانشگاه فردوسي به بررسي راهکارهاي نوسازي فلسفه اسلامي پرداخته است که مي‌خوانيد. گروه انديشه

ادامه مطلب...