توبه از توبه

 
 
شناخت انسان کامل در جهان طبیعت برابر است با شناخت همه علوم
گزیده درس عرفان نظری ـ دوره دکتری 97 ـ جلسه دوازدهم
 

? یکی از مراتب اسرار لطایف توبه این است که از توبه خود توبه کنیم.

? یک معنای توبه از توبه این است که ما دیدیم وقتی توبه می‌کردیم، خودمان در وسط بودیم و توبه می‌کردیم. در واقع این‌گونه است که باید بگوییم خدایا اگر می‌خواهی ببخشی خودت را ببخش، تو اگر نبودی که ما کاری نمی‌کردیم. ما هر کاری کردیم بحول الله و قوته اقوم.

? معنای دیگر توبه از توبه این است که ما در توبه توحید را نادیده گرفتیم؛ توحید در فاعلیت، فیاضیت، قوام، مقوم بودن و در هزار امر دیگر را نادیده گرفتیم تا بگوییم چنین و چنان کردیم.

? این‌که یک فعل از طریق یک مجرا و مسیر آمده است، تا زمانی که آدم به حقیقت توحید نرسیده باشد، باید نگران باشد. اما وقتی به حقیقت توحید دست پیدا کرد، باید بداند که «لیس فی الدار غیره دیار»؛ هرکس در این عالم هست، جز ظهورات حق تعالی نیست