شب قدر

qمجموعه پيش رو، سلسله گفتارهايي از استاد محترم خصوص شب قدر است كه در دسترس علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.

پايگاه اطلاع رساني طهورجلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم