شرکت در انتخابات؛ واجب‌ترین واجب عینی

 
 
 
 

? اصل انتخابات، مخصوصاً شلوغ بودن و پرشور بودن انتخابات، الان واجب‌ترین واجبی است که متوجه تک تک افراد است؛ یعنی این‌گونه نیست که کفایی باشد. [بلکه] واجب عینی است و در میان واجب‌های عینی، واجب‌ترین است. به خاطر این‌که اساس تفکر شیعه و اعتقادات شیعه و مملکت شیعه و گذشته و تاریخ شیعه در معرض هجوم همه‌جانبه قرار دارد و یکی از راه‌هایی که می‌شود این هجوم را یا دفع کرد یا حداقل تخفیف پیدا کند، یک انتخابات پرشور است.

? مردم باید زمان خود را تشخیص بدهند. ممکن است هر کسی یک انتقادی داشته باشد، کاری به این نداریم که انتقاد آن‌ها درست است یا نادرست، آن‌چه مهم است این است که در این شرایط، هرکسی حتی انتقاد و اعتراض و شکایت هم داشته باشد، برای حفظ مملکت شیعه و در واقع مملکت اسلام ناب، شرکت و حضور در انتخابات، جزء واجب‌ترین واجبات عینی و شخصی است.

? اما این‌که ممکن است افراد سلیقه‌های مختلف داشته باشند و چه کسی را انتخاب کنند، باید توجه داشته باشند که کسی را انتخاب کنند که در راه اعتلای کشور و اعتلای مذهب و تفکر شیعه بیشترین سهم و احتمال موفقیت را داشته باشد. برنامه داشته باشد و اهل مشورت باشد.

 

 

شرایط اجتهاد مندرج در قانون اساسی برای مجلس خبرگان

 

 

حق شرکت در انتخابات، قابل واگذاری نیست