ویژگی ذکر استغفار ماه رجب

حسینی شاهرودی، طهور، ماه رجب، ویژگی ذکر استغفار ماه رجب، استغفر الله و اتوب الیه، استغفار

در ماه رجب که ماه عبادت است و ماهی است که خدا ظاهر می‌شود یا زمینه ظهورش فراهم می‌شود و بنده به اوج عبودیت می‌رسد، فرموده‌اند استغفار که می‌کنید ـ و زیاد هم باید استغفار کنید ـ کلمه «ربی» را حذف کنید، نگویید استغفر الله ربی و اتوب الیه.

ادامه مطلب...