ویژگی ذکر استغفار ماه رجب

حسینی شاهرودی، طهور، ماه رجب، ویژگی ذکر استغفار ماه رجب، استغفر الله و اتوب الیه، استغفار

در ماه رجب که ماه عبادت است و ماهی است که خدا ظاهر می‌شود یا زمینه ظهورش فراهم می‌شود و بنده به اوج عبودیت می‌رسد، فرموده‌اند استغفار که می‌کنید ـ و زیاد هم باید استغفار کنید ـ کلمه «ربی» را حذف کنید، نگویید استغفر الله ربی و اتوب الیه.

ادامه مطلب...

ظهور تام جمال و جلال الهی در ماه رجب

حسینی شاهرودی، طهور، ماه رجب، ظهور جمال و جلال الهی، مظهر ولایت تام و نبوت تام، ختم ولایت، نعمت عام، جمال احمدی، جلال مرتضوی

در ماه رجب، هم جمال الهی به ظهور تام رسیده است، هم جلال الهی.

هم مظهر ولایت تام در این ماه ظهور پیدا کرده است، هم مظهر نبوت تام.

هم مظهر علیّ اعلی در این ماه در جهان طبیعت ظهور یافته است و هم مظهر حمد همه‌ی حامدان و مظهر محبت همه محبان در این عالم.

ادامه مطلب...