ماه شعبان، ماه دست‌یابی به کشتی نجات

حسینی شاهرودی، طهور، ماه شعبان
 

ماه شعبان، ماه دست‌یابی به کشتی نجات

در روایات دو نوع تعبیر داریم.

1ـ ماه رجب، ماه بندگان خدا، ماه مبارک رمضان، ماه خدا و ماه شعبان، ماه حبیب خدا و اولیای خدا

2ـ تعبیر مشهورتری هم هست که وارونه تعبیر اول است. یعنی ماه رجب ماه خدا، ماه مبارک رمضان، ماه بندگان خدا و ماه شعبان، در جای خود محفوظ است

ادامه مطلب...

حضور در انتخابات، ضامن حفظ کشور و عزت عمومی

 
 
 
 

حضور در انتخابات، ضامن حفظ کشور و عزت عمومی

حضور در انتخابات از اوجب واجبات است؛ واجب به این بزرگی نداریم.

نمی‌توانیم از دولت 50 درصدی انتظار داشته باشیم در مقابل دشمنان قَدَر ایستادگی کند

انتظار نداریم که جمهوری اسلامی یک حکومت الهی باشد که تمام اراد‌ه‌های الهی در آن تحقق پیدا کند. این جز در عصر ظهور امام زمان علیه الصلات و السلام هرگز تحقق پیدا نمی‌کند و هرگز هم تحقق پیدا نکرده.

جمهوری اسلامی در میان سایر نظام‌هایی که در دنیا وجود دارد، برتری‌های بسیار چشمگیری دارد و در طول تاریخ کشور ما تنها حکومتی است که به ملتش عزت بخشیده است.

رأیی که می‌دهیم جزو مهمترین اعمال و رفتارهای ماست، بنابراین ما مسؤولیم نه فقط برای عصر و زمان خودمان، نسبت به آیندگان هم مسؤولیت داریم. بنابراین در انتخاب‌مان هم باید دقت کنیم.

در انتخاب یا باید خودمان تحقیق عالمانه کنیم یا با کمک و مشورت از افرادِ آگاهِ مورد اعتماد

اگر انتخاب عالمانه کردیم، وظیفه‌مان را انجام دادیم، ولی انتخاب‌مان نادرست بود، نزد خدای متعال حجت و عذر داریم

اما اگر انتخاب عالمانه نباشد، اگر درست باشد، سهم قابل توجهی نداریم چون شانسی عمل کردیم و اگر خطا باشد، قطعاً و یقیناً مسؤولیم

چون رأی دادن کار بسیار مهم و دارای آثار بسیار، هم در عصر خودمان و هم در عصر آینده است، از عبادت‌های بزرگ است، بنابراین قصد قربت و عبادت کنیم

ادامه مطلب...