گفتارهایی درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 
 

مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

گفتارهایی از استاد حسینی شاهرودی درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

 

پیام جامع و فراگیری که مقام معظم رهبری به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی منتشر کردند، مطالب بسیار دقیق، عمیق و آینده‌نگرانه‌ای در آن هست که به برخی از نکاتی که زمینه‌ساز یا مبنا و بستر چنین تعالیم و اعلامیه‌هایی قرار می‌گیرد، اشاره می‌کنیم.

ادامه مطلب...