بین العیدین؛ هنگامه بقای بعد از فنا

حسینی شاهرودی، سیدمرتضی حسینی شاهرودوی، طهور، بقا بعد از فنا، قربان تا غدیر

 

سه ماه رجب، شعبان و رمضان که باید انسان به اوج عبودیت برسد و به توحید دست پیدا کند، همه در حکم یک چله طولانی هستند. اگرچه ماه رجب یک خاصیت دارد، ماه شعبان خاصیت دیگری و رمضان خاصیت دیگری که باید توحید اتفاق بیفتد. همه این‌ها که اتفاق افتاد، مقدمه‌ای هستند برای یک چله حقیقی که شوال، ذی‌قعده و ده روز اول ذی‌حجه است و باید در این دو ماه و ده روز تا عید قربان آن‌چه که در آن سه ماه قبلی اتفاق افتاده بود را ادراک و تکمیل کند.

ادامه مطلب...