این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

مقدمه

 دعا؛ از جمله معارف الهی که مجهول مانده

حسینی شاهرودی، طهور

دعا ضمن اینکه مغز و مخّ عبادت و عصاره و خلاصه آن و منتهی به عبودیت است، ولی مورد کم‌توجهی و بی‌توجهی قرار می‌گیرد. به‌ویژه آن‌که مقدمات و زمینه‌های دعا و آن‌چه که به تحقق دعای حقیقی می‌انجامد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر این، سؤال‌های بسیاری در مورد دعا وجود دارد که آیا دعا به اجابت رسید یا نرسید و توجه به این‌که اجابت ذومراتب است و درجات مختلف و متعدد دارد و شبهاتی که در این زمینه هست را باید پاسخ داد.

ادامه مطلب...