(1) تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس اول ـ 3/ 8/ 96

   

تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

موضوع بحث نقش نهضت کربلا و شهادت امام حسین و یارانش علیهم الصلات و السلام در وصول به توحید و ظهور توحید است

نقش نهضت کربلا و شهادت امام حسین و یارانش و اسارت اهل بیت علیهم الصلات و السلام در این زمینه بی‌بدیل است

اشاره‌ای به هدف آفرینش

تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ـ هرچه که باشد ـ و وصول به آن ضروری و تخلف ناپذیر است

با توجه به آن‌که نقض غرض بر خدای متعال محال است، هدف خدای متعال باید قطعیت داشته باشد و محقق شود

همه باید به هدف برسند یا به اختیار یا به اضطرار؛ تفاوت در سرعت، دقت و کیفیت است

جبر در هیچ مرتبه‌ای از مراتب وجود برای هیچ موجودی ممکن نیست، چه در پیدایش، چه در دوام پیدایش و چه در استکمال و در مقصد رسیدن

رساندن به مقصد به جبر مانند به مقصد نرسیدن است و نشان‌دهنده آن است که ـ العیاذ بالله ـ خدای متعال قدرت و احاطه بر عوالم هستی ندارد

جبر نیست ولی اضطرار و اکراه هست و مخصوص کسانی است که در مسیر رسیدن به مقصد دچار بیماری شده‌اند و مداوا ممکن است به اکراه و اضطرار باشد

اگر نقش و آثار سختی‌ها و مصیبت‌ها را بدانیم، برای به‌دست آوردن آن رقابت خواهیم کرد

آخرت چیزی جز ظهور دنیا نیست

رسیدن به مقصد و هدف آفرینش قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ نه کسی است که به مقصد نرسد و نه کسی است که به جبر به مقصد برسد

تخلف از وصول به مقصد، محال عقلی است

در دستگاه آفرینش خدای متعال چیزی هدر نمی‌رود و تلف نمی‌شود که نیاز به ترمیم و بازسازی داشته باشد

نحوه آفرینش خدای متعال به‌گونه‌ای است که هر کدام از موجوداتی که خدای متعال می‌آفریند، گویی در عالم هستی تنها همین یک موجود را آفریده است؛ خدای متعال در آفرینش تک تک موجودات عالم هستی چنان تمام صفاتش را به‌کار می‌گیرد که در آفرینش بهترین موجوداتش به‌کار می‌گیرد

اجتماع صفات خدای متعال در آفرینش

اشتیاق موجودات به وجود خود

تفاوت میان موجودات در زمان وصول به مقصد، قابل توجه است

سرعت وصول شهید در وصول به مقصد

جهان طبیعت آغاز و پایان ندارد

موضوعی برای اندیشه: با توجه به این‌که همه به مقصد می‌رسند، آنان‌که از رحمت الهی محرومند، تکلیف آن‌ها چه می‌شود؟

میزان اندیشه ما، هم در سرعت وصول و هم در میزان عمق، ژرفا و تمامیت وصول به مقصد آفرینش مؤثر است

فکر کردن، وظیفه‌ی شخصیِ فردیِ اولی و اصلی است و جایگزین‌پذیر نیست؛ قائم و وابسته به وجود خود ماست؛ همچنین است محبت، ولایت و برائت

ذکر صلوات از افضل عبادات است؛ عبادتی کارگشاتر برای گشودن قفل‌های درونی و باطنی و فتح باب وصول به مقصد آفرینش مانند صلوات وجود ندارد

اقوال و آرا در هدف و مقصد از آفرینش:

1ـ برای این‌که خدا می‌خواسته اظهار وجود، صفات و کمالات کند و قدرت خود را به نمایش بگذارد تا عبادتش کنند

اشاره‌ای به معنای «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»؛ معنای خبری دارد، نه انشایی؛ آفریدیم و عبادت می‌کنند و کاری جز عبادت نمی‌کنند

معنای عبادت: اظهار اتصال و وابستگی موجودی که عین وابستگی است به موجود دیگری که عین قوام، غنا، استغناء و استقلال است

اشاره‌ای به معنای قول ملائکه «و نحن نسبح و نقدس لک»

 

 

 

 

 صوت (دریافت)

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)

 

 

فیلم قسمت پنجم (دریافت)