گزیده نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

 

 

درس اول

01-01 همه باید به هدف برسند یا به اختیار یا به اضطرار؛ تفاوت در سرعت، دقت و کیفیت است

 

 

 

 

01-02 تفاوت میان موجودات در زمان وصول به مقصد، قابل توجه است

 

 

 

 

01-03 فکر کردن وظیفه‌ی شخصیِ فردیِ اولی و اصلی است و جایگزین‌پذیر نیست

 

 

 

 

01-04 ذکر صلوات از افضل عبادات است؛ عبادتی کارگشاتر برای گشودن قفل‌های درونی و باطنی و فتح باب وصول به مقصد آفرینش مانند صلوات وجود ندارد

 

 

 

01-05 اشاره‌ای به معنای «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»؛ معنای خبری دارد، نه انشایی؛ آفریدیم و عبادت می‌کنند و کاری جز عبادت نمی‌کنند

 

 

 

درس دوم

02-01 تصویر وجود مطلوب و دوست‌داشتنی است؛ هم برای خدا و هم برای خلق

 

 

 

 

02-02 آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

 

 

 

 

02-03 اگر کسی خاندان پیامبر را ببیند و بشناسد، قطعاً و یقیناً عاشقِ سرسپرده و مجنون دو عالم آن‌ها خواهد شد

 

 

 

 

02-04 تکرار در کار خدای متعال نیست

 

 

 

درس سوم

03-01 ولایت و خلافت حقیقی، مربوط به انتخاب مردم نیست؛ تبیین دیدگاه امام راحل درباره ولایت تکوینی فقیه

 

 

 

درس چهارم

04-01 عدالت اجتماعی یکی از مقدمه‌های لازم برای وصول به اعتدال وجودی است

 

 

 

04-02 انبیا برای تسهیل وصول به مقصد آفرینش آمده‌اند

 

 

 

04-03 مهم‌ترین کار انبیا چیست؟ 

 

 

 

04-04 تبعیت از انبیا و اولیا ولو ناچیز و در ظواهر باشد، تأثیری که بر نفس ما می‌گذارد بر کسی عیان و آشکار نیست تا در داوری معیار قرار دهد

 

 

 

04-05 اکثریت قریب به اتفاق عالمیان و آدمیان هم دنیا می‌خواهند و هم آخرت

 

 

 

04-06 جنگیدن، شهادت، مجاهده و مقاتله انبیا و اولیا، تمام از سر لطف، عنایت و رأفت است تا بلکه یک نفر هدایت شود

 

 

 

04-07 همه انسان‌ها از سختی‌ها به عنوان لطف الهی برخوردارند

 

 

 

  درس پنجم

05-01 طاغوت حقیقی «من» است

 

 

 

05-02 تمام کارهای مخصوصی که پیامبر، امیرالمؤمنین، امام حسن علیهم السلام انجام داده و تا روز قیامت هر امام و ولی معصومی انجام می‌دهد، به اضعاف مضاعف و آن‌گونه که می‌شود و قابل تحقق است، در نهضت کربلا اتفاق افتاده است

 

 

 

05-03 بهترین صحنه‌ای که خدای متعال در عالم هستی ـ نه فقط در عالم طبیعت ـ لطف خود را صد درصد اظهار کرده، شب و روز عاشوراست

 

 

 

 

05-04 نهضت کربلا اختصاص به شیعیان و صاحبان ادیان ندارد؛ هرکه اندک سهمی از انسانیت، آدمیت و آزادگی داشته باشد، قابلیت هدایت خواسته و ناخواسته به‌وسیله امام حسین علیه الصلات و السلام را دارد

 

 

 

05-05 کربلا تابلویی است که انسان‌های بی‌ایمان هم در مقابل امام حسین کرنش می‌کنند یعنی از الطاف خاص خدای متعال برخوردار می‌شوند