جمهوری اسلامی، الگویی از حکومت نبوی

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

جمهوری اسلامی، الگویی از حکومت نبوی

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 46

✔ اعتقاد ما این است که در کشور ما یک الگویی از حکومت و زندگی را ارایه می‌کنیم که این الگو، یک الگوی نبوی و الگوی زندگی توصیه شده انبیا و اولیاست، ولی متناسب با این عصر و زمان؛ ولو این‌که گاهی هم خودمان اعتراض داریم و هم دیگران، از درون که نگاه می‌کنیم می‌بینیم، جاهایی ایراد دارد، ولی در مجموع نگاه کنید.

✔ داوری باید بر اساس استقرار و اعتدال وجودی باشد. اعتدال هم به این است که به دیگران که در گوشه و کنار دنیا هستند، بگویید از دور کشور ایران را چگونه می‌بینید؟ به قدرت‌ها، دانشمندان، سیاست‌مداران جهان و هر کسی که سرش به تنش در این دنیا می‌ارزد، بگویید چگونه است؟ آن‌ها بیایند و از درون هم نگاه کنند، بازهم نظرشان تغییر نمی‌کند.

✔ به‌خاطر این است که حقیقتاً الگوی جدیدی آمده، اگرچه بهتر از این می‌توانستیم از این الگو دفاع کنیم و عامه مردم می‌توانستد که در جهت رشد، ارتقاء، تثبیت و گسترش این الگو بیشتر نقش و سهم داشته باشند، ولی همین اندازه هم که هست، در دنیا منحصر به فرد است.

✔ جمهوری اسلامی در دنیا از جهت عقاید و فهم مردم، تشخیص انسان‌ها در بزنگاه‌ها، سیاست و پاکی مسؤولان و مدیران با همه این فسادهایی که گفته می‌شود ـ که این‌ها نقص‌های بزرگی است ـ بازهم بهترین‌هاست در دنیا.

 

صوت