کل جهان طبیعت بدون استثناء خیر است

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

کل جهان طبیعت بدون استثناء خیر است 

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 185

از نگاه فلاسفه، شرور ذاتی این جهان است؛ به‌دلیل وجود مزاحمت‌ها و محدودیت‌هایی که در عالم طبیعت وجود دارد

اما به نظر دقیق، آنچه در این عالم اتفاق می‌افتد، شر نیست ولو مزاحمت هم باشد. حاصل و نتیجه مزاحمت هم شر نیست

اشاره: عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئاً و هو شر لکم

حوزه‌های متعارض و مزاحم، قطعاً و یقیناً جزء خیرات مسلم است که شک و تردیدی در آن نیست

کل جهان طبیعت بدون استثناء خیر است، تک تک موجوداتی که در آن هستند، اولاً وجود، صفات و افعال آن‌ها برای خودشان خیر است، ثانیاً این موجودات برای موجودات دیگر هم خیر هستند

هیچ چیز در عالم حیف نمی‌شود

شر در عالم امکان‌پذیر نیست

 

صوت