ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 191

پیامبران از این‌که خلق را هدایت می‌کنند، چیزی به‌دست نمی‌آورند؛ نه اجر دنیوی به دست می‌آورند و نه اخروی، چون اولاً بی‌نیاز از آن هستند بلکه خود اجر همه عالم هستی هستند، ثانیاً بر فرض که نیازمند باشند، نیاز آن‌ها به وسیله خلق برطرف نمی‌شود بلکه به‌وسیله خدای متعال برطرف می‌شود

 

صوت