دعای تمام موجودات به زبان استعداد

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

دعای تمام موجودات به زبان استعداد

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 196

✔️ تمام موجودات از ازل تا به ابد حداقل به زبان #استعداد خود #دعا می‌کنند؛ آن‌قدر که دعای استعدادی به #اجابت نزدیک است، دعاهای دیگر این‌گونه نیست

✔️ تمام آنچه که برای انسان و دیگر موجودات عالم هستی اتفاق می‌افتد، همان چیزهایی است که قبلاً خدای متعال نوشته است و کم و زیاد نمی‌شود

 

صوت